Nejlepší vysoké školy v České republice

Vítejte na stránce srovnávající kvality českých vysokých škol a univerzit podle časopisu TÝDEN.

Redakce rozdělila vysoké školy do sedmi skupin podle jejich zaměření a posuzovala je na základě čtyř kritérií: zájmu uchazečů o školu, pedagogického zabezpečení, vědních výstupů a vnějšího hodnocení (viz Jak jsme měřili). Na rozdíl od dosavadních hodnocení v tisku šla srovnání škol více do hloubky.

V tuzemsku je držitelem státního souhlasu působit jako vysoká škola více než 70 institucí velmi odlišných kvalit. Zveřejněním vlastního hodnocení chceme usnadnit mladým lidem výběr vysoké školy, informovat současné studenty o kvalitě navštěvované vzdělávací instituce a zároveň ocenit ty školy, které jsou z našeho pohledu takovými centry vzdělanosti, jak si univerzity a vysoké školy představujeme.

Daniel Köppl, výkonný ředitel vydavatelství EMPRESA MEDIA, a. s.

TÝDEN při získávání dat postupoval striktně ve spolupráci se školami. O informace jsme žádali ve veřejném zájmu. U státních a veřejných vysokých škol je to nezpochybnitelné – instituce jsou fi nancovány zejména z veřejných zdrojů a musejí být transparentní. Soukromé školy mají v tomto případě statut odlišný, a proto záleželo čistě na nich, zda budou do srovnání zahrnuty. Většina ale souhlasila. Uvedené výsledky srovnání jsou tedy unikátním pohledem do stavu vysokého školství v České republice.